Sjaak

Van RIJP tot Kruis-links

“Wij zijn thuis met z’n drieën, mijn vrouw, zoon en ik. Mijn zoon en ik willen het liefst met vakantie naar de bergen. Mijn vrouw wil naar zee. We kunnen democratisch bij meerderheid besluiten jaarlijks naar de bergen te gaan. Maar ik verzeker je, dan houd mijn huwelijk niet lang meer stand. We doen er goed aan om regelmatig ook naar zee te gaan. Rekening te houden met de minderheid dus.”

1979HTS2

Het was een eenvoudige, maar wijze les van een van mijn HTS-leraren. Ik startte daarna in Lelystad als medewerker Woningbouw bij de ontwikkelingsdienst van de IJsselmeerpolders, meestal kortweg RIJP genoemd.

Toen die dienst overbodig werd stapte ik over naar de net opgerichte provincie Flevoland. “Een werkgemeenschap vormen, samen met de gemeenten. Geen competentiegedoe, maar complementariteit”  was de houding waarmee de eerste CdK Han Lammers ons aan het werk stuurde.

Onder de bezielende bestuurlijke leiding van ged. Evert Vermeer stortte ik me vooral op de volkshuisvesting, maar we waren met een kleine personele bezetting, dus bemoeide ik me af en toe ook met de Oostvaardersplassen of de relatie met Schiphol.
Op excursie wandelend met wethouder Fons Asselbergs leerde ik: “Als je door een stad loopt en goed oplet, zie je de conflicten die zich tussen partijen afgespeeld hebben. Voorkom dus dat het zover komt, want wat je bouwt of vernieuwt staat er wel voor 100 jaar.”  Zo begon ik aan 16 jaar Amersfoort waar mijn werkterrein zich verbreedde naar de gehele ruimtelijke ontwikkeling, incl. Verkeer en Vervoer. We waren voorloper in het samenwerken tussen overheid, maatschappelijke en commerciële partijen.

Asselbergs

De kwaliteitslat lag hoog, niet in het minst op het gebied van duurzaamheid. Iedere stedelijke ontwikkeling vroeg om en kreeg een eigen identiteit. We voegden aan de fysieke en sociale dimensie ook de culturele toe.  “Over goed wonen in prettig leefbare buurten”, de titel van de beleidsvisie die ik bij Woonconcept schreef, geeft eigenlijk aardig aan waar ik vervolgens in de corporatiewereld mee bezig ging. Eerst in Friesland, van prachtwijk in Leeuwarden tot beheer en bouw van woningen op Vlieland en Schiermonnikoog. Daarna in Drenthe en de kop van Overijssel. Veel aandacht had ik voor de relatie met zorg en welzijn en het ontwikkelen en beheren van maatschappelijk vastgoed.

Leeuwarden7184c

De beweging werd ingezet van een grootschalige aanpak van wijken naar maatwerk op buurtniveau. Een logische ontwikkeling gelet op de (terecht) toenemende invloed van bewoners en werkers in de wijk op het proces naar betere leefbaarheid. “Wat prettig dat aan de kant van de corporatie iemand zit die ook de gemeentelijke wereld goed snapt”. Wethouder Roel Sluiter van Leeuwarden was de eerste die me dat zei, anderen herhaalden dat. Nu zet ik die 34 jaar kennis en ervaring in op allerlei plekken en in uiteenlopende opdrachten.

 

CV Sjaak Kruis