Ruimtelijke ontwikkeling

“….niet van een vage toekomst, maar van een toekomst die wij wòrden zien …”

De ontwikkeling van Vathorst in Amersfoort, waar ik nauw bij betrokken was, kon niet die maatschappelijke kwaliteit krijgen zonder de voorafgaande duurzaamheidslessen uit Nieuwland en de contextuele benadering uit Kattenbroek. Was ik bij Kattenbroek nog puur als volkshuisvester betrokken (maar wel in een brede definitie van dat vak), in Nieuwland werd mijn rol gaandeweg verbreed tot de hele ruimtelijke ordening. Bij de ontwikkeling van Vathorst was ik als gemeentelijk coördinator gedurende een lange periode spin in het web voor alle betrokken gemeentelijke beleidsterreinen.

Kattenbroek

Kattenbroek

Nieuwland

Nieuwland

Vathorst

Vathorst

 

 

 

 

 

 

Van grootschalige stadsuitleg en herstructurering, naar maatwerk in en om stad en dorp. Dat is de logische ontwikkeling van dit moment.

Een paar andere voorbeelden uit mijn werkzame bestaan:

Dorpsvernieuwing in Koudum

Veranderlocaties zijn benoemd. Ze worden / zijn stuk voor stuk vanuit een samenhangende visie ingevuld in een proces van vele jaren via nauwe samenwerking van gemeente, corporatie (WoonFriesland) en andere betrokkenen.

Mijn rol: opdrachtgever, vastgoedstrategie

 

Stadsweide, Hindeloopen

Tegen de oude kern van het dorp ligt dit prachtige nieuwbouwcomplex, door KAW voor WoonFiresland ontworpen met oog voor de omgeving, gedifferentieerd in type en prijsklasse, naadloos aansluitend bij het bestaande. Het kwam in de plaats van identiteitsloze rijtjeswoningen uit de vijftiger / zestiger jaren.

Mijn rol: opdrachtgever, vastgoedstrategie

 

Centrum Skoatterwald, Heerenveen

Een karaktervolle combinatie van functies, zoals in een centrum thuis hoort. Wonen, werken, onderwijs, winkelen en sporten. En toch is het een eenheid.

Mijn rol: opdrachtgever, vastgoedstrategie

 

 

Eemkade, Amersfoort

Er valt wel wat af te dingen op de “retro-architectuur” van Rob Krier, maar hier past het wel, te meer omdat de inrichting van het openbaar gebied en de voetgangers- en fietsbrug over de Eem hoogwaardig en consequent zijn ontworpen en uitgevoerd.

Mijn rol: ro- en vh-beleid, programmering

 

Over Krimp: Opgave en armslag van het noorden (RIGO)

Analyse van de demografische veranderingen, gevolgd door een traject om daar tijdig op in te spelen. We hebben, zowel voor Friesland als voor het totale noorden, voorstellen geformuleerd hoe hier in een combinatie van overheden en maatschappelijke instellingen mee om te gaan.

Mijn rol: begeleiding onderzoek, voorziten bijeenkomsten, strategie-ontwikkeling

 

Strategie-ontwikkeling grondposities

Nieuwe woningbouwlocaties zijn in grote delen van het land nauwelijks meer aan de orde, terwijl we nog wel met een erfenis van (duur) grondbezit te maken hebben. Ik ontwikkelde voor verschillende locaties strategieën hoe hiermee maatschappelijk verantwoord om te gaan.

Mijn rol: ontwikkeling strategie grondpositie, opdrachtgever (sociale) marktgerichte projectontwikkeling,

 

Voor wie verder wil lezen:

Afscheid Vathorst