Maatschappelijk samenwerken

“Het is gegroeid, het is ontwikkeld…..”

Samenwerken kent vele gezichten, maar het is nog steeds niet vanzelfsprekend dàt er goed wordt samengewerkt. En dat terwijl we elkaar in deze ingewikkelde wereld zo hard nodig hebben. Gezamenlijk tot iets komen is niet het verliezen van eigen positie of kracht, maar opereren vanuit een breder perspectief. De ander voegt iets toe aan het jouwe. Het is vaak ingewikkeld, omdat iedere organisatie z’n eigen verantwoordingslijnen heeft waarlangs de maatlat van het functioneren wordt gelegd. Het is een uitdaging daar door heen te komen, zonder de betekenis ervan te negeren.

Op de pagina “werken in wijk, buurt en dorp” geef ik een aantal
voorbeelden van goed samenwerken. Hieronder nog een paar andersoortige voorbeelden uit mijn ervaring:

Modernisering van de verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke instituties en burgers

De samenleving verandert.

logostadsamblstadkIn verschillende projecten en activiteiten geef ik (de ene keer op eigen initiatief, andere keren daartoe gevraagd door opdrachtgevers) vorm aan nieuwe werkwijzen die recht doen aan die veranderingen, zoals een meer faciliterende houding van organisaties vanuit kaderstelling op een hoog abstractieniveau, het inzetten van professionaliteit als toegevoegde waarde op wat mensen zelf kunnen en willen, met oog voor degenen die onvoldoende mee kunnen komen in de maatschappij.

Stadmakerij

Lelystads inspiratieplek voor vernieuwing en verandering in stad en samenlevinglogo

De Stadmakerij is dé plek in Lelystad waar we elkaar spreken over stad en samenleving. En elkaar uitdagen vorm te geven aan verandering en vernieuwing. Kenmerken daarvan zijn:

logo-rondDe Stadmakerij organiseert (altijd samen met anderen) verrassende bijeenkomsten, faciliteert activiteiten, werkt nauw samen met andere centra in het land (zoals pakhuis De Zwijger, Amsterdam) en stelt haar expertise en netwerk beschikbaar voor lokale partners uit bedrijfsleven, kerken, moskeeën, overheden en instellingen.

De Stadmakerij is een gezamenlijk initiatief van de Flevomeer bibliotheek, Stichting De Barak en Kruis-Links.

Aardbevingsgebied Groningen

Als er een kwestie is die de gemoederen bezig houdt en bovendien buitengewoon ingewikkeld is dan is dat wel de afhandeling van schade en versterking van gebouwen in het gebied van de aardgaswinning in Groningen. Een understatement is dat dit een situatie is die politiek en maatschappelijk onder het vergrootglas ligt. De organisatie van het versterkingsproces verandert volop. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) transformeert naar een uitvoeringsorganisatie. Gemeentelijke plannen komen centraal te staan. Het credo luidt dat de eigenaar-bewoner maximale zeggenschap moet hebben en dat vaart gemaakt moet worden met het versterken van gebouwen.

Mijn rol: strategisch adviseur bij de NCG, gericht op de lokale plannen, de rol van woningcorporaties en hoe om te gaan met marktpartijen / bouwpartners.

Ontsluitingsproblematiek Vathorst

Binnen een jaar moesten 2 gemeenten, 2 provincies, de ministeries van VROM en VenW (toen nog, centraal en decentraal) en de commerciële en maatschappelijk ontwikkelende partijen van Vathorst het eens worden en een overeenkomst sluiten over de ontsluitingsstructuur, incl. de uitwerking. Het lukte in 10 maanden.

Mijn rol: aanjager, projectleider, onderhandelaar, pendeldiplomaat.

 

Baggerproblematiek Vathorst – west

Er was besloten tot baggeropslag nabij Vathorst. Maar toen puntje bij paaltje kwam en er veel maatschappelijke weerstand ontstond moest er een alternatief gezocht worden, uiteraard zonder in “NIMBY – gedrag” (of zoals ik in Zuid Afrika leerde BANANA – gedrag: Build Absotutely Nothing Anywhere Near Anyone) te verzeilen. Een ingewikkeld spel rond partijen als provincie, waterschappen, commerciële afvalverwerkers, adviesbureaus en last but not least technici leidde tot een vernieuwende aanvaardbare oplossing.

Mijn rol: projectleider,onderhandelaar, domme vragensteller, bestuurlijk strateeg.

 

Workshop stedelijke vernieuwing Kaapstad (Zuid Afrika)

Op een prachtige grote locatie in Seapoint stond een school, met een tuin, bijgebouwen en pleinen. Hoe kom je tot een nieuwe invulling? Welke rol kan een corporatie daarbij spelen, terwijl de grond van de provincie is, die de grond zo duur mogelijk wil verkopen. Is sociale woningbouw toch mogelijk. En hoe werk je daarbij samen, niet alleen als overheden en maatschappelijke instelling, maar ook met het particuliere bedrijfsleven? En hoe en wanneer betrek je de omwonenden er bij?

Ik bezocht in Zuid Afrika corporaties in Johannesburg, Preto

ria en Kaapstad, op uitnodiging van NASHO (het Zuid Afrikaanse Aedes) en sprak met studenten en vertegenwoordigers van overheden en adviseerde op grond daarvan tijdens een boeiende meerdaagse workshop. Zie voor mijn (fotografische) indrukken van dit werkbezoek: http://prezi.com/bb5skogveisj/vh-in-zuid-afrika/