Diensten

“Het is gegroeid, het is ontwikkeld …..”

Mijn werken aan maatschappelijke samenwerking, in de stad, wijken, buurten, dorpen, aan het wonen, de zorg, de ruimtelijke ontwikkeling uit zich in vele vormen van diensten en producten die ik kan aanbieden. Ze zijn grofweg als volgt te rangschikken:

(Interim-)management
Of het nu gaat om 4 of om 120 mensen. Leiding geven gaat over veiligheid, coachen, stimuleren en van daar uit mensen ruimte te bieden om optimaal te presteren, binnen goed geformuleerde randvoorwaarden. Dat doe ik in stabiele en veranderende situaties. Het kan gaan om cultuurverandering, organisatiewijziging of inhoudelijke bijstelling, maar ook om het overbruggen van een tussenperiode.

 

Strategie- en visie-ontwikkeling

Inhoud:
Het formuleren van een goede, uitvoerbare visie is in de eerste plaats een kwestie van goed kijken en luisteren. Vervolgens analyseren en daarin de grote lijnen van de toekomstige ontwikkeling volop betrekken. En daarover in gesprek gaan. Intern en extern. Als gemeente of maatschappelijke organisatie functioneer je ten slotte niet op een eiland.
Vervolgens komt het aan op uitdagend, inspirerend en zorgvuldig formuleren. Ik doe dat graag.

Proces:
Het leiden, begeleiden, organiseren van het proces van strategie- en visie-ontwikkeling is iedere keer weer maatwerk. Soms staan de neuzen al aardig dezelfde richting op. Dan kan het “lean and mean”. Soms is het tot stand brengen van een gedragen visie of programma een strategisch kunstwerkje op zich. Elke stap vraagt dan veel energie. En het is de kunst om dan de inspiratie te behouden. Ik help graag bij het zetten van die stappen.

Project- en programmamanagement
Complexe trajecten die vaak bestuurlijk ingewikkeld zijn omdat de samenwerkingspartners niet op een lijn zitten, omdat burgers overheid of maatschappelijke organisatie wantrouwen, omdat het om een noviteit gaat …. Mijn ervaring is dat er veel mogelijk is als je het vraagstuk inhoudelijk goed, procesmatig zuiver en met respect voor elkaar benadert. En een open gesprek aandurft. Een programma moet dan ook richting geven, maar tegelijkertijd flexibel zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Het zijn processen die ik met liefde leid of begeleid.

 

Dagvoorzitterschap en/of workshops

MINOLTA DIGITAL CAMERAIntern gericht:
Een gezamenlijke verkenningstocht met een resultaat dat meer is dan de som der delen, of dat de verschillen van inzicht worden overwonnen of instrumenteel worden gemaakt. Dat moet het streven zijn. Soms is het handig dat je als voorzitter ook een inhoudelijke rol neemt, soms juist ook niet. Dat is een kwestie van goed voorbereiden en aanvoelen.

Extern gericht:
Gemeente, maatschappelijke organisaties, commerciële partijen, burgers …. Een ieder spreekt zo zijn of haar eigen taal, met eigen mechanismen. De kunst is die te ontdekken en
met elkaar te verbinden. De kracht van je partner ligt vaak net ergens anders dan die van jou. Als je er samen in slaagt dat goed te ontdekken kom je verder.

Thematische workshops:
Het opdoen en uitwisselen van kennis en ervaring, zeker in trajecten waarbij er sprake is van vernieuwing of verandering, in een ontspannen setting met elkaar of juist met partners die je niet in je dagelijks werk tegen komt maakt dat je je kennis en opvattingen vrijelijk kunt toetsen en verdiepen. Dat organiseer ik desgewenst rond (deel-)thema’s vanuit samenwerking, wijkgericht werken, wonen, zorg en ruimtelijke ontwikkeling.