Het samenspel tussen mens en omgeving, dat boeit mij.

- Sjaak Kruis

Heeft u een (interim-)manager, dagvoorzitter, inspirator, strateeg, schrijver of programmamanager nodig? Zoekt u hulp bij visieontwikkeling of  een complex maatschappelijk vraagstuk? Dan kan ik u van dienst zijn.

Maatschappelijk samenwerken

Werken in wijk, buurt, dorp

Wonen (en zorg en welzijn)

Ruimtelijke ontwikkeling

“In ’t verleden ligt het heden. In het nu wat komen zal”,

schreef Potgieter in de 19e eeuw. Wibaut vertaalde dat in 1925 met: “Indien wij, wordt hier gezegd, in het maatschappelijk gebeuren het nieuwe zien, dan is dat niet plotseling ontstaan. Het is gegroeid, het is ontwikkeld .... Men zal van mij niet anders verwachten dan dat ik eerst van morgen spreek. Morgen dan in den zin niet van een vage toekomst, maar van een toekomst die wij wòrden zien.”

In mijn werk verbind ik mensen, organisaties, verleden en toekomst. Strategie en beleid zijn nodig, maar hebben pas meerwaarde wanneer zij gericht zijn op uitvoerbaarheid.

De charme van lichte chaos in samenleving en organisaties

“Ja, maar wie heeft er dan de leiding”, vraagt hij met een bijna hulpeloze blik in zijn ogen. We zitten op een verjaardagsfeestje en hebben net verteld van een boeiend nieuw Lelystads Burgerinitiatief. Bijna 200 vrijwilligers meldden zich spontaan aan om vluchtelingen in de Lelystadse noodopvang bij te staan om zich hier thuis te gaan voelen en een eigen rol te spelen in de samenleving. De Stadmakerij faciliteert dit initiatief. Zo’n 150 vrijwilligers kwamen op een bijeenkomst die ik aan elkaar mocht praten. Er waren daar ook zo’n 150 vluchtelingen, zodat ter plekke veel eerste matches tussen de vraag van vluchtelingen en het aanbod van vrijwilligers plaats konden vinden. Gaat het hier nu om een bijzondere situatie, of wordt dit veel vaker de gewone manier waarop we met elkaar dingen regelen?

Lees verder