Het samenspel tussen mens en omgeving, dat boeit mij.

- Sjaak Kruis

Heeft u een (interim-)manager, dagvoorzitter, inspirator, strateeg, schrijver of programmamanager nodig? Zoekt u hulp bij visieontwikkeling of  een complex maatschappelijk vraagstuk? Dan kan ik u van dienst zijn.

Maatschappelijk samenwerken

Werken in wijk, buurt, dorp

Wonen (en zorg en welzijn)

Ruimtelijke ontwikkeling

“In ’t verleden ligt het heden. In het nu wat komen zal”,

schreef Potgieter in de 19e eeuw. Wibaut vertaalde dat in 1925 met: “Indien wij, wordt hier gezegd, in het maatschappelijk gebeuren het nieuwe zien, dan is dat niet plotseling ontstaan. Het is gegroeid, het is ontwikkeld .... Men zal van mij niet anders verwachten dan dat ik eerst van morgen spreek. Morgen dan in den zin niet van een vage toekomst, maar van een toekomst die wij wòrden zien.”

In mijn werk verbind ik mensen, organisaties, verleden en toekomst. Strategie en beleid zijn nodig, maar hebben pas meerwaarde wanneer zij gericht zijn op uitvoerbaarheid.

Het verdriet van Groningen

Het afgelopen half jaar (februari - augustus 2019) mocht ik me bezighouden met de situatie in het Groningse gasveld. Preciezer gezegd: met vragen rond hoe verder met het versterken van gebouwen die schade hebben door de vele aardbevingen, aardbevinkjes soms ook …. De lokale plannen zijn leidend, de eigenaar is aan zet, en sneller handelen, dat is het credo op dit moment. “Meters maken”, daarmee vuurt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Peter Spijkerman zijn medewerkers wekelijks aan.

Lees verder